Bài cúng ông Công ông Táo chuẩn nhất – văn khấn cổ truyền Việt Nam

Lễ cúng ông Công, ông Táo là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong một năm của người Việt. Ngoài những lễ vật, mâm cỗ, vàng mã chuẩn bị cho lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời còn có những bài văn khấn bài bản. Dưới đây Đồ cúng Gia Tiên xin giới thiệu những bài cúng ông Táo ngày 23 được sử dụng phổ biến trong mâm cúng.

1. Văn khấn lễ ông Táo chầu trời

Bài cúng ông Táo được đa số sử dụng để làm lễ tiễn ông Táo chầu trời vào tối 22 tháng Chạp âm lịch hoặc trước 12h trưa ngày 23 hàng năm.

“Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: ……………

Ngụ tại:…………

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)”

Mâm cúng Ông Công Ông Táo

2. Văn khấn ông Táo phổ biến nhất

Dưới đây là bài văn khấn cúng ông Táo về trời với mục đích tiễn ông Táo lên trời báo cáo Ngọc Hoàng về tình hình gia chủ trong năm qua và cầu giúp gia đình luôn khỏe mạnh, an lành và hạnh phúc.

“Kính lạy Thượng Đế

Kính lạy Ngũ Đế, Đông phương Thanh Đế, Nam phương Xích Đế, Tây phương Bạch Đế, Bắc phương Hắc Đế, Trung ương Hoàng Đế.

Kính lạy thượng đàm thần tướng thiên thiên tướng

Trung đàm thần tướng thiên thiên binh

Hạ đàm thần tướng thiên thiên mã

Kính lạy sơn thần, long thần, thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám

Hôm nay là ngày 23 tháng chạp năm …, là ngày thần Táo Quân về trời tấu sớ

Tín chủ con tên là… sinh ngày… tháng… năm… nguyên quán… địa chỉ…

Với tấm lòng thành kính con xin có chút lễ vật, nhang đăng thỉnh cầu kính mời Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị Thần Tướng, Thiên Tướng, Thiên Binh, Thiên Mã, cùng chư vị thần tiên trên trời dưới đất, chứng giám cho con được làm lễ tiễn thần Thổ Công Táo Quân về trời.

Kính lạy Thổ thần thổ địa, thổ công táo quân, thổ kỳ lai sàng chứng giám. Trong năm qua nhờ ân phúc của các ngài chúng con được mạnh khoẻ, hạnh phúc, mọi điều may mắn.

Nay con làm lễ với tấm lòng thành kính tiễn ngài về trời tấu xin Thượng Đế, Ngũ Đế, cùng chư vị thần tiên phù hộ độ trì cho đất nước con, quê hương con, gia tộc và gia đình con được mạnh khoẻ hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

Con cầu xin Thượng Đế, Ngũ Đế các vị thần tiên cùng chư ngài chứng giám cho tấm lòng thành kính của con.

Kính chúc Thượng Đế, Ngũ Đế, các vị thần tiên cùng chư ngài thiên thiên tuế!

Con xin đa tạ! (3 lần)”

Sau khi đọc xong bài khấn cúng ông Táo về trời, gia chủ kính lễ 9 lần, lùi 3 bước, sau đó mới được quay lưng đi.

Chờ hương cháy 1/3 gia chủ đem vàng mã đi hóa, gói tro vào tờ giấy đỏ, mang tro và cá thả ở nơi có dòng nước lưu thông.

Lưu ý: Không thả cá ở nơi ao tù, nước bẩn.

Lễ tiễn Ông Công Ông Táo về trời

3. Bài khấn nôm ngày 23 tháng Chạp

Bài cúng ông Táo bằng chữ nôm mọi người cần biết:

“Hôm nay là ngày… tháng… năm.

Tên con là…, cùng toàn gia ở…

Kính lạy đức “Đông Trù tư mệnh Táo phủ Thần Quân, Thổ địa Long Mạch Tôn Thần. Ngũ phương ngũ thổ Phúc Đức chính Thần.

Hàng năm gặp tiết hết năm, tháng vừa cuối Chạp. Gia đình sửa lễ bạc dâng lên. Cảm tạ phúc dày nhờ Thần phù hộ. Kính mong thần tâu bẩm giúp cho: Bếp trong nếp sống rất hòa, ngoài mặt dám rằng cũng đẹp. Cảm thông xin tấu thực thà.

Cầu mong giúp đỡ lợi lạc. Người người lo ấm, cả nhà thêm tiếng tốt lẫy lừng. Việc việc thành công, một cửa ngút khí lành man mác. Muôn trông ơn đức vô cùng.

Cẩn cáo (vái 4 vái)”

Thực hiện bài khấn ông Táo thành tâm để nhận nhiều điều may mắn, yên lành trong năm mới.

4. Sớ văn khấn Táo Quân

“Nam Quốc Việt Nam

Tỉnh….. ………………(Tỉnh đang ở)

Thị….. …………………

Phường/Xã/Thôn ………………………..

Đệ tử……………..Tên…………………

Hôm nay ngày ……Tại ………

Tấu thỉnh Thổ Công Táo Quân thiên đình, tam giới, thần thánh chư thiên.

Thiên phủ, địa phủ, thủy phủ. Nhạc phủ vạn pháp thần thông. Tấu thỉnh Thổ Địa thần kỳ, Thành Hoàng xá lệnh. Cung duy Thổ Công Táo Quân thiên đình.

Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Thổ Gia Thổ Trạch Tứ Phương Ứng Giáng.

Thỉnh Môn Thần, Phúc Sự. Thỉnh Tĩnh Thần Thanh Thủy. Thỉnh Hỏa Thần Thượng thiên. Thỉnh Bếp Thần Linh Hỏa. Thỉnh Vua Bếp Tam Tài. Thỉnh Xí Thần. Thỉnh Khố Cung Thần trông nom trông gia nhân. Thỉnh Ngũ Phương Ngũ Đế.

Hỏa hóa ngân lưỡng tống Táo vương. Thượng thiên hảo sự quảng tuyên dương. Phụng đạo tụng kinh

Kì thao thanh bình đệ tử…… Phàm cư đại trung hoa…tỉnh…thị…hiệu. Kim nhật kiền thành. Dĩ hương chúc thanh sái chi nghi kính cáo

Cửu thiên trù phủ tôn thần chi vị tiền viết duy:

Thần linh thông thiên phủ. Trạch phái nhân hoàn. Công sùng viêm đế. Đức bị dưỡng quần sinh.

Đệ tử mỗi niên tứ quý. Ngưỡng lại tôn thần bảo hữu. Nhật thực tam xan. Toàn cảm đại đức khuông phù.

Thánh đức quảng bác. Thốn tâm nan báo. Nhật thường chi gian. Ngôn hoặc phi lễ. Hành hoặc phi nghi. Trù tạo chi tế. Hoặc phần mao cốt. Hoặc đôi uế ô.

Bất tri cấm kị. Mạo phạm táo quân đại vương. Hàng tai trí họa. Dĩ trí gia trạch bất an.

Kinh doanh bất thông. Nhân đinh bất vượng. Sinh súc bất lợi. Thường sinh tật bệnh chi tai. Đệ tử hạp gia kiền niệm. Bặc kim đại cát lương thần.

Phụng tụng táo vương phủ quân chân kinh nhất quyển

Bổ tạ linh văn nhất hàm.

Thành khẩn lễ bái.

Thượng phụng

Cửu thiên nhạc trù tư mệnh

Thái ất nguyên hoàng định phúc . Phụng thiện thiên tôn vị tiền. Phục nguyện đại thi xá hựu.

Vĩnh tăng phúc lộc. Phùng hung hóa cát. Phổ ước an ổn. Thánh từ động hồi. Chiêu cách văn sơ

Thiên vận…niên….nguyệt….nhật”

Bài Cúng Ông Công, Ông Táo Hàng Ngày

“Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân.

Tín chủ chúng con là: ………………………….

Ngụ tại: ……………………………………..

Nhân ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến tôn thần, đốt nến tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân giáng lâm trước án hưởng thụ lễ vật.

Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự gia thần, soi xét lòng trần, Táo quân chứng giám. Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin tôn thần, gia ân châm trước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.”

6. Thời gian cúng ông Công ông Táo

Theo truyền thống của người Việt Nam, lễ cúng ông Công ông Táo thường được tiến hành từ chiều 22, hoặc sáng sớm ngày 23 tháng Chạp, muộn nhất là 12h ngày 23.

Thời gian đẹp nhất để cúng ông Táo là 8 giờ đến 10 giờ sáng.

Nếu gia chủ vì vướng bận công việc quan trọng thì cũng phải hoàn thành việc thờ cúng trước 12 giờ trưa 23 tháng Chạp.

Theo quan niệm dân gian thì phải cúng trước giờ này ông Táo mới kịp lên thiên đình. Nếu sau đó mới cáo lễ tiễn đưa ông Táo về Trời, ông Táo sẽ không nhận được lễ vật thành tâm của gia chủ.

Chuẩn bị mâm cúng Ông Công Ông Táo tươm tất

7. Lễ vật chuẩn bị cúng Ông Công ông Táo

Không cần mất nhiều thời gian để chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo bởi những lễ vật này rất đơn giản và dễ mua. Những bộ lễ cúng Ông Công ông Táo thường có sẵn ngoài chợ hoặc tiệm vàng m nên không sợ thiếu sót. Tuy nhiên, mỗi vùng miền sẽ có những lễ vật cúng Ông Công ông Táo khác nhau.

Điểm chung về lễ vật cúng của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam là đều có 3 bộ áo quần, 3 mũ giấy (2 bộ có cánh chuồn cho 2 Táo Ông, 1 bộ không có cánh chuồn cho Táo bà) và 3 đôi hài giấy.

Miền Bắc: Đối với miền Bắc thì việc chuẩn bị cá chép trong mâm cúng ông Táo là không thể thiếu. Cá chép chính là phương tiện chính giúp ông Táo có thể về trời.

Miền Nam: đồ cúng ông Táo phải có thêm lễ vật là áo của Táo ông, Táo bà và 3 đôi hài bằng giấy.

Miền Trung: mâm lễ cúng ông Công ông Táo ở miền Trung phải có bộ ngựa, có yên và dây cương đầy đủ.

Mâm cúng chay hoặc mặn

Tùy vào điều kiện kinh tế và tấm lòng của mỗi nhà mà việc chuẩn bị mâm chay hay mặn. Theo quan niệm của nhà Phật, mâm cơm chay sẽ có ý nghĩa hơn và mâm chay sẽ chuẩn bị đơn giản hơn nhiều. Đối với mâm cúng mặn bạn có thể làm món gà luộc, xôi, món xào, cá khô,… 

Các lễ vật khác

Ngoài những lễ vật trên mâm cúng Ông Công, Ông Táo cần chuẩn bị đĩa trái cây lớn, bánh kẹo,… để cúng ông Táo. Khi chuẩn bị lễ vật cúng ông Táo có thể chuẩn bị thêm một bình hoa tươi, rượu trắng và nước lọc.

8. Địa điểm cúng ông Công ông Táo

Khi đặt mâm cúng ông Công ông Táo cần lưu ý những vấn đề sau:

Gia đình nào đã có chuẩn bị riêng bàn thờ ông Công ông Táo thì đặt mâm cúng trên bàn thờ ông Công ông Táo. Ngoài ra, những bàn thờ khác nên để một đĩa trái cây hoặc bánh kẹo.

Nếu trong gia đình không có bàn thờ ông Công ông Táo riêng mà chỉ thờ bình thường ở khu vực bếp thì khi cúng phải thực hiện nghi thức chính ở bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần linh. Đặt thêm một mâm cúng nhỏ tại bàn thờ ông Công ông Táo.

Nếu gia đình không có bàn thờ thần linh, gia tiên và bàn thờ ông Công ông Táo thì địa điểm cúng là trước bếp, đặt mâm cỗ trên một chiếc bàn cao rồi tiến hành khấn vái, thắp nhang bình thường.

Trên đây là bài cúng ông Táo – một tín ngưỡng văn hóa mang nhiều ý nghĩa giúp con người hướng thiện và sống tích cực hơn hơn. Nếu có thắc mắc về lễ cúng ông Táo quý khách vui lòng liên hệ Đồ Cúng Gia Tiên để được giải đáp.

Một số thông tin khác
Xem thêm bài viết tại đâyBài viết liên quanTư vấn trực tiếp